Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji, ogólne zasady uczestnictwa w grach oraz zasady sprzedaży voucherów (bonów podarunkowych) poprzez sklep internetowy na stronie enigmaroom.pl.

Strona enigmaroom.pl oraz sklep internetowy dostępny pod tym samym adresem, prowadzone są przez firmę Enigma Room Tomasz Wilczak z siedzibą przy ul. Puławskiej 33 lok. 7, 02-508 Warszawa, NIP 118-189-68-38, REGON 141675355.

I. Zasady rezerwacji

 1. Aby wziąć udział w grze, należy uprzednio dokonać rezerwacji na stronie enigmaroom.pl/rezerwacja.
 2. W celu dokonania rezerwacji należy podać imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu. Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzania rezerwacji.
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazywanych na potrzeby dokonywania rezerwacji można znaleźć w zakładce Polityka prywatności.
 4. W przypadku dokonania rezerwacji bez podania wyżej wymienionych danych lub w przypadku podania fałszywych danych lub braku możliwości potwierdzenia rezerwacji, obsługa ma prawo do anulowania rezerwacji.
 5. Jeśli z jakiegokolwiek powodu rezerwacja ma zostać anulowana, prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez email lub telefonicznie.
 6. Płatności za grę zarezerwowaną za pośrednictwem strony enigmarom.pl należy dokonać w gotówce w lokalu bezpośrednio przed rozpoczęciem gry.
 7. W przypadku dokonania rezerwacji na więcej niż 1 grę tego samego dnia, wymagana jest wpłata 20% zaliczki na minimum 3 dni przed planowaną grą. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 24 godziny od zarezerwowanej gry, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 8. Ceny wskazane na stronie enigmaroom.pl są kwotami brutto i zawierają podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Ogólne zasady uczestnictwa w grach

 1. Każda osoba biorąca udział w grze musi zapoznać się z regulaminem.
 2. Czas gry to maksymalnie 60 minut.
 3. Należy pojawić się w lokalu minimum 5 minut przed zarezerwowanym czasem. W przypadku nie przybycia w wyznaczonym czasie, czas gry może zostać skrócony.
 4. Gracze w wieku poniżej 16 lat mogą wziąć udział w grze jedynie pod opieką przynajmniej jednej osoby pełnoletniej.
 5. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w Enigma Room. W razie umyślnych zniszczeń zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną.
 6. Wewnątrz pokoi zabronione jest filmowanie, robienie zdjęć oraz korzystanie z telefonów komórkowych.
 7. W pokojach z grami zainstalowane są kamery, dzięki którym obsługa może na bieżąco obserwować przebieg gry i w razie potrzeby udzielić uczestnikom podpowiedzi.
 8. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczone do gry.
 9. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, a także używania zapalniczek i zapałek.
 10. W przypadku nieprzestrzegania zasad, obsługa ma prawo poprosić uczestnika gry o opuszczenie lokalu, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 11. Gra w pokoju „W 80 dni dookoła świata” nie jest wskazana dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, astmę a także dla kobiet w zaawansowanej ciąży czy osób z niepełnosprawnością ruchową.

III. Zasady sprzedaży voucherów (bonów podarunkowych)

 1. Vouchery (bony podarunkowe) sprzedawane są poprzez sklep internetowy za pośrednictwem strony internetowej enigmaroom.pl. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@enigmaroom.pl.
 2. Vouchery ważne są przez 180 dni od daty zakupy. Data ważności konkretnego vouchera widoczna jest obok numeru vouchera.
 3. W przypadku braku dostępności konkretnego pokoju, na który wystawiony jest voucher, Klient ma prawo skorzystania z innego pokoju bez konieczności dopłaty różnicy w cenie.
 4. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu Enigma Room są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%. Na życzenie Klienta sklep wystawia fakturę.
 6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie z potwierdzeniem zamówienia.
 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych numeru telefonu oraz adresu e-mail Klienta, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 10. Zamówiony voucher wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt wysyłki pokrywa Klient, chyba, że informacja na stronie produktu odnośnie cennika wskazuje inaczej. Koszt wysyłki podawany jest automatycznie podczas dokonywania zamówienia. Możliwy jest także osobisty odbiór voucherów w siedzibie firmy w Warszawie przy ul. Puławskiej 33 lok. 7, 02-508 Warszawa.
 11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  – przelew online realizowany przez serwis Przelewy24,
  – płatność kartą przez serwis Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  – tradycyjny przelew bankowym na rachunek bankowy,
  – płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 12. Zgodnie z art. 7.1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku ”O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na wskazany przez klienta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania produktu. Formularz odstąpienia od umowy do pobrania tutajFormularz ten należy przesłać pocztą na adres Enigma Room ul.ul. Puławska 33 lok. 7, 02-508 Warszawa lub też na adres mailowy kontakt@enigmaroom.pl.
 13. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 14. Administratorem danych osobowych jest Enigma Room Tomasz Wilczak z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 33 lok.7 (02-508). Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Enigma Room są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 15. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu (Regulamin) oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, link do regulaminu w wersji PDF tutaj.
 16. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar paragonu.